Poland Polski
PLN

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszych stron internetowych. Niedawno zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności, która określa gromadzone przez nas informacje, sposób ich wykorzystania i / lub ujawnienia, a także opcje dotyczące tych praktyk. Zbieramy informacje, które nam przekazujesz, korzystając z naszych Usług, rejestrując się w naszych Witrynach lub Aplikacjach, składając zamówienie, uczestnicząc w naszych promocjach, ankietach lub przeglądach produktów, rejestrując się w naszych programach lojalnościowych i kontaktując się z nami. .

Informacje, które nam przekazujesz
Zbieramy informacje, które przekazujesz bezpośrednio do nas. Na przykład zbieramy informacje podczas tworzenia konta, aktualizowania profilu, publikowania recenzji, uczestnictwa w interaktywnych funkcjach usług, wypełniania formularza lub ankiety, udziału w konkursie lub promocji, dokonywania zakupów, komunikowania się z nami za pośrednictwem zewnętrznych witryn społecznościowych, poproś o wsparcie klienta lub w inny sposób komunikuj się z nami. Rodzaje informacji, które możemy gromadzić, obejmują imię i nazwisko, hasło, adres e-mail, nazwy i obsługę użytkowników mediów społecznościowych, adres pocztowy, numer telefonu, płeć, zainteresowania, preferencje, informacje o płatności i inne informacje, które zdecydujesz się podać.

Podczas korzystania z naszych usług automatycznie gromadzimy określone informacje, w tym:
    Informacje o transakcji: Zbieramy informacje w związku z każdą transakcją, którą angażujesz za pośrednictwem Usług, w tym szczegóły produktu, cenę zakupu i inne szczegóły transakcji.
    Informacje o logu: Zbieramy informacje z dziennika w związku z korzystaniem z Usług, w tym typ używanej przeglądarki, czasy dostępu, przeglądane strony, adres IP użytkownika i odwiedzaną stronę przed przejściem do naszych Usług.
    Informacje o urządzeniu Zbieramy informacje o urządzeniu mobilnym, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do naszych aplikacji mobilnych, w tym model sprzętu, system operacyjny i wersję, unikalne identyfikatory urządzeń i informacje o sieci komórkowej.
    Informacje o lokalizacji: Możemy zebrać dokładną lokalizację urządzenia mobilnego za pośrednictwem naszych aplikacji mobilnych zgodnie z procesem uzyskiwania zezwoleń ustanowionym przez system operacyjny urządzenia mobilnego. Możemy również pobrać przybliżoną lokalizację urządzenia na podstawie adresu IP urządzenia.
    Przechowywane informacje: Możemy uzyskać dostęp do informacji przechowywanych na urządzeniu mobilnym za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej zgodnie z procesem uzyskiwania zezwoleń ustanowionym przez system operacyjny urządzenia mobilnego. Na przykład za Twoją zgodą możemy uzyskać dostęp do zdjęć lub filmów z galerii zdjęć na urządzeniu mobilnym.
    Informacje zbierane za pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia: używamy różnych technologii do zbierania informacji z komputera lub urządzenia, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do naszych usług, w tym plików cookie i sygnałów nawigacyjnych. Pliki cookie to małe pliki danych przechowywane na dysku twardym lub w pamięci urządzenia, które pomagają nam sprawdzić, które obszary i funkcje naszych usług są popularne i zliczać odwiedziny. Sygnały nawigacyjne w Internecie to obrazy elektroniczne, które mogą być używane w naszych Usługach lub wiadomościach e-mail oraz pomagają w dostarczaniu plików cookie, liczeniu odwiedzin i zrozumieniu użycia i skuteczności kampanii. Nie zmieniamy ani nie zmieniamy doświadczeń użytkownika ani nie reagujemy w inny sposób na sygnały "DNT" lub "nie śledzimy".

Możemy wykorzystywać informacje o Tobie w różnych celach, w tym do:
    Dostarczać, utrzymywać i ulepszać nasze Usługi;
    Dostarczaj i dostarczaj żądane produkty i usługi, przetwarzaj transakcje i wysyłaj powiązane informacje, w tym potwierdzenia i faktury;
    Wysyłaj powiadomienia techniczne, aktualizacje, alerty zabezpieczeń oraz wiadomości pomocy technicznej i administracyjne;
    Odpowiadaj na komentarze, pytania i prośby oraz zapewniaj obsługę klienta;
    Komunikować się z Tobą na temat produktów, usług, ofert, promocji, nagród i wydarzeń oraz innych wiadomości i informacji, które naszym zdaniem będą dla Ciebie interesujące;
    Monitoruj i analizuj trendy, wykorzystanie i działania związane z naszymi Usługami;
    Wykrywać, badać i zapobiegać nieuczciwym transakcjom i innym nielegalnym działaniom oraz chronić prawa i własność firmy ModaSprzedaz i innych;
    Spersonalizuj nasze Usługi, w tym poprzez dostarczanie reklam, treści lub funkcji, które naszym zdaniem będą dla Ciebie interesujące;
    Ułatwianie konkursów, loterii i promocji oraz przetwarzanie i dostarczanie wpisów i nagród;
    Łącz lub łącz z informacjami, które zbieramy o Tobie;
    Wykonuj wszelkie inne czynności opisane w momencie zbierania informacji.

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne. Stosujemy rozsądne zabezpieczenia technologiczne i fizyczne w celu ochrony danych osobowych, które nam przekazujesz, przed utratą, niewłaściwym użyciem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Po wprowadzeniu poufnych informacji (takich jak numer karty kredytowej i / lub numer ubezpieczenia społecznego) na formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia, szyfrujemy te informacje przy użyciu technologii Secure Socket Layer (SSL).

Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów branżowych w celu ochrony przekazywanych nam danych osobowych, zarówno podczas transmisji, jak i po jej otrzymaniu.

Żadna metoda transmisji przez Internet nie jest w 100% bezpieczna, jednak dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, aby wykorzystać komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony Twoich danych osobowych. W mało prawdopodobnym przypadku naruszenia danych użytkownik zostanie powiadomiony tak szybko, jak to możliwe.

Obsługa klienta
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, bezpieczeństwa naszych Witryn lub Aplikacji lub naszej praktyki przetwarzania danych, możesz skontaktować się z nami przez e-mail.

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu pomóc ci zrozumieć, jakie dane osobowe zbieramy, dlaczego je zbieramy, w jaki sposób je używamy i komu je udostępniamy.

Objaśnia również prawa przysługujące Użytkownikowi w związku z Twoimi danymi osobowymi, w tym sposób kontaktowania się z nami lub składania reklamacji.

Niniejsza Polityka prywatności weszła w życie w dniu wskazanym powyżej. Pamiętaj, że zastrzegamy sobie prawo do okresowego sprawdzania i aktualizowania niniejszej Polityki prywatności. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w Polityce prywatności, powiadomimy Cię o tym poprzez ogólne powiadomienie na Stronach przed wprowadzeniem zmiany. Jeśli korzystasz z Witryny po tym, jak zaktualizowana Polityka prywatności zacznie obowiązywać, zostaniesz uznany za zgodzonego się na zmienioną Politykę Prywatności.